Ozonowanie

Aby upewnić się, że pomieszczenie wolne jest od szkodliwych czynników nie wystarczy jedynie gruntownie go wysprzątać. Niewidoczne gołym okiem zagrożenia, takie jak bakterie, wirusy, pleśnie czy zarodniki grzybów mogą pozostawać na niektórych powierzchniach, nawet po intensywnych porządkach. Ozonowanie to jeden z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów dezynfekcji. Można stosować je zarówno w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale czy urzędy, jak i w prywatnych domach, a nawet samochodach. Zdecydowaną zaletą takiego zabiegu jest usuwanie nie tylko większości znanych zagrożeń mikrobiologicznych, ale również eliminowanie utrzymujących się we wnętrzu przykrych zapachów. Długotrwały efekt można uzyskać bez stosowania środków chemicznych.

Na czym polega ozonowanie?

Jak wskazuje sama nazwa jest to proces, w którym rolę czynnika dezynfekcyjnego pełni gaz nazywany ozonem. Jest on alotropową odmianą tlenu, a jego budowa cząsteczkowa opiera się na trzech atomach tego pierwiastka. Powszechnie spotkać można go w atmosferze ziemskiej - buduje on warstwę, która zabezpiecza nasza planetę przed zgubnym działaniem promieniowa ultrafioletowego. Ozon jest również odpowiedzialny za utrzymujący się w powietrzu świeży zapach, który można odczuć po gwałtownych burzach, ponieważ powstaje on bowiem w trakcie wyładowań elektrycznych.

Jako gaz ozon jest bardzo nietrwały i ulega rozpadowi już w temperaturze pokojowej. Mimo niestabilnej struktury dobrze rozpuszcza się w wodzie i chociaż sam jest niepalny, to podobnie jak tlen cząsteczkowy, podtrzymuje proces spalania. W stanie ciekłym może ulegać bardzo gwałtownemu rozpadowi, na przykład na skutek nagłej zmiany warunków fizycznych lub kontaktu z niektórymi substancjami organicznymi. Jako pierwszy właściwości ozonu opisał niemiecki chemik Christian Schonbein. Badania nad nim prowadzili również Karol Olszewski oraz Jacques Soret.

Ozon wykazuje właściwości septyczne, jednak udowodnione zostało również jego toksyczne działanie na żywe organizmy. Kontakt z gazem w stężeniu wyższym niż dopuszczalne może prowadzić do uszkodzenia błon biologicznych, a także wystąpienia takich objawów jak kaszel, senność, bóle głowy, złe samopoczucie i wrażenie drapania w gardle. Długotrwała ekspozycja na ozon może prowadzić do obrzęku płuc, przyspieszenia ciśnienia tętniczego, a w konsekwencji nawet do zgonu. Stężenie ozonu w powietrzu nie powinno przekraczać 0,1 mg/m3.

Dlaczego ozonowanie jest skuteczne?

Używany w trakcie zabiegu gaz odznacza się wysoką reaktywnością. Szybko wchodzi on w kontakt z substancjami organicznymi, takimi jak wirusy, bakterie, grzyby, roztocza i alergeny, powodując ich neutralizację. Dzięki swoim gazowym właściwościom ozon dociera w nawet najtrudniej dostępne zakamarki, eliminując szkodliwe drobnoustroje i pozostawiając świeży, przyjemny zapach. W trakcie dezynfekcji wykorzystywane są specjalne generatory ozonu, które wytwarzają preparat o odpowiednim stężeniu, dopasowanym do wymogów realizacji.

Kiedy wskazane jest wykonanie ozonowania?

Ten rodzaj dezynfekcji polecany jest w przypadku wszystkich pomieszczeń, z których muszą zostać usunięte wszystkie mikroorganizmy mogące wpływać na zdrowie przebywających wewnątrz osób. Bardzo często ozonuje się budynki, które przez dłuższy czas pozostawały nieużywane, ponieważ w ten sposób można usunąć nagromadzającą się pod wpływem wilgoci pleśń, ewentualne skupiska insektów oraz nieprzyjemne zapachy. Warto również zastosować ten zabieg w przypadku mieszkań, w których przebywały osoby palące papierosy. Dym nikotynowy posiada specyficzną, długo utrzymującą się woń, którą ciężko jest usunąć tradycyjnymi metodami. Ozon doskonale wiąże cząsteczki dymu, dzięki czemu przykra woń nie powraca.

Ozonowanie powszechnie stosuje się do usuwania skutków wycieków gazów lub w miejscach, w których doszło do eksplozji materiałów palnych. Pozwala to upewnić się, że przebywanie w pomieszczeniach jest w pełni bezpieczne i nie grozi zatruciem lub kolejnym wybuchem.

Dezynfekcja z wykorzystaniem ozonu jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, w której pokój należy przystosować do potrzeb pacjentów z przewlekłymi chorobami, zmagających się z alergiami lub nowo nawodzonego dziecka. Są to osoby szczególnie narażone na działanie chorobotwórczych drobnoustrojów, dlatego tym bardziej należy upewnić się, że z ich sypialni znikną wszystkie czynniki mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Przy stosowaniu profilaktycznym ozonowania pomieszczeń nie powinno się przeprowadzać częściej niż raz na trzy miesiące. W przypadku mieszkań o dużej powierzchni lub przy dużym stężeniu zanieczyszczeń może się okazać konieczne wykonanie całej serii zabiegów w krótkich odstępach czasu. W takiej sytuacji, aby ograniczyć kontakt z pozostałościami ozonu, najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie się do zastępczego lokalu. Okres karencji lokalu objętego intensywną dezynfekcją może przedłużyć się do kilku tygodni, a nawet miesiąca.

Jak przygotować mieszkanie do ozonowania?

Aby upewnić się, że zabieg nie spowoduje szkód w pomieszczeniu, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Przede wszystkim należy pamiętać o szkodliwym wpływie ozonu na żywe organizmy. Z lokalu należy bezwzględnie usunąć wszystkie rośliny oraz zwierzęta domowe. Dobrą praktyką jest również szczelne owinięcie folią wszystkich sprzętów RTV oraz AGD. Jeżeli w mieszkaniu znajdują się cenne przedmioty, takie jak antyki lub obrazy, rozsądniej będzie na czas ozonowania znaleźć dla nich inne miejsce. Firmy przeprowadzające dezynfekcję zalecają również zabezpieczenie gniazdek elektrycznych oraz kratek wentylacyjnych, tak, aby ozon nie ulatniał się do sąsiednich lokali.

W trakcie samego zabiegu w dezynfekowanych pomieszczeniach znajdować może się wyłącznie wykwalifikowany pracownik posiadający odpowiednie środki ochrony osobistej. Stężenie rozpylanego gazu jest dla człowieka szkodliwe i może powodować komplikacje zdrowotne. Dla lepszej efektywności procesu może zaistnieć konieczność podzielenia lokalu na mniejsze części za pomocą specjalnych folii lub użycie większej ilości generatorów - decyzję o tym podejmie osoba przeprowadzająca po wstępnej inspekcji mieszkania. Po zakończeniu prac konieczne jest intensywne wietrzenie przy stałym monitorowaniu stężenia ozonu w powietrzu. Zwykle po około 30 minutach można już bez obaw wrócić do lokalu. Przez pewien czas w powietrzu wyczuwalny będzie jeszcze charakterystyczny, delikatny zapach.

Zaletą ozonowania jest z pewnością jego skuteczność - metoda pozwala szybko i w bezpieczny sposób usunąć wszystkie groźne dla zdrowia organizmy i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jako jej wadę można wskazać starszej generacji sprzęty do ozonowania, które podczas pracy wydzielać mogą tlenki azotu powodujące silne reakcje alergiczne i uszkodzenia mebli ze skóry. Aby uniknąć tego typu komplikacji, przeprowadzenie dezynfekcji warto powierzyć nowoczesnej firmie, która dysponuje zaawansowanym sprzętem i zatrudnia doświadczonych fachowców, którzy doradzą w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia.